Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk

 

zaprasza do:

 

Przedszkola i Żłobka Dom Małego Skrzata,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Spinaker,
Liceum Ogólnokształcącego ATS,
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROMYK
oraz Szkół Policealnych dla Dorosłych i Młodzieży ATS

- w ofercie również zawody medyczne

Grudziądzkie Centrum Edukacji ABAK

Ul. Waryńskiego 102-104
86-300 GRUDZIĄDZ

56 46 113 55, 56 46 309 74

www.edukacja.grudziadz.com